PPC KAMPANĚ

pro systémy SKLIK a ADS

Sklik a Zboží.cz spustily v červnu program ověření agentur s cílem, aby agentury prokázaly svůj profesionální a transparentní přístup při správě kampaní. Naše agentura se do programu zapojila a díky svému férovému přístupu ke klientům a prokázané profesionalitě získala jako první na Vysočině „Ověřeni Sklik".


PPC internetová reklama oslovuje zákazníky, kteří mají o vaše produkty opravdu zájem. Neplatíte za zobrazení reklamy, ale za proklik na vaši reklamu. Hlavní výhodou PPC reklam je plánovatelnost a měřitelnost. Využíváme nástroje Ads, Sklik. Tyto dvě služby zobrazují vaše inzeráty ve vyhledávačích Google a Seznam.

PPC reklama ve vyhledávací síti

Princip fungování PPC reklam ve vyhledávací síti není nikterak složitý. Textová reklama se zobrazuje na určitý dotaz uživatele. Například když do fulltextového vyhledávače zadáte "nové auto", zobrazí se výsledek vyhledávání. V horní části a na pravé straně se zobrazí PPC reklama, která je označená značkou. Další odkazy jsou přirozené (organické). Podle toho vám vytvoříme klíčová slova a napíšeme relevantní reklamu tak, aby zaujala a vypíchla vaše přednosti.

PPC reklama v obsahové síti

Inzerce v obsahové síti koexistuje s velkým množstvím partnerských webů. Zobrazuje se například v magazínech pro ženy, v internetovém zpravodajství atd. Jak to vlastně všechno funguje? Dejme tomu, že si čtete článek o kávě. Na těchto stránkách se zobrazí pouze reklama na kávu ( káva, kávovar atd.). Reklama a článek musí být navzájem relevantní. Oslovují se tím potencionální zákazníci, kteří o tento druh produktu mají zájem.

PPC reklama ve formě bannerů

Banner (česky se mu říká reklamní proužek) je forma vizuální reklamy používaná na internetu. Jedná se grafiku, která má především zaujmout a sdělit jednoduchou informaci. Bannery vyrábíme v několika rozměrech, abychom pokryli celou škálu zobrazení. Tento druh reklamy pomáhá odlišit se od konkurence, a tím se zviditelnit. Bannery používáme zejména pro tzv. remarketing.

Remarketing a retargeting

Ač jsou to dva názvy, mají úplně stejnou funkci. Jedná se o specifický druh PPC reklamy. Tato reklama je zaměřená na oslovování uživatelů, kteří váš web již navštívili. Hlavním cílem je se znovu připomenout. Speciální kód, který se nasadí na váš web, sbírá data. Pamatuje si všechny návštěvníky a reklamu jim znovu ukazuje. Je to velmi účinný nástroj v PPC reklamě.

Výhody PPC kampaní

  • platíte za proklik na vaši reklamu, ne za zobrazení
  • platíte za konkrétní klienty
  • PPC kampaně jsou přesně zacílené, oslovujete správné zákazníky

Co konkrétně pro vás uděláme?

  • navrhneme klíčová slova, pro která připravíme PPC kampaně
  • spustíme PPC kampaně pro Seznam a Google
  • sestavíme reklamy AB testem
  • kampaně budeme sledovat a vyhodnotíme jejich přínos pro vaše stránky

Nejdůležitější systémy pro PPC kampaně

  • Sklik - reklamy jsou zobrazovány ve vyhledávači Seznam a v přidružených projektech
  • Ads - reklamy jsou zobrazovány ve vyhledávači Google a v přidružených projektech

Vyhodnocení PPC reklam v Google - Analytics

Zaměřit PPC reklamy na počítače, chytré telefony nebo na tablety? Nevíte proč vám PPC reklamy nefungují? U nás vyhodnocení PPC reklam probíhá přes rozhraní Google Analytics. Přesně víme, které reklamy přinášejí konverze a které ne. Tím je naše optimalizace kampaní přesná. Díky datům, která získáme pomocí nástroje Google Analytics, dovedeme reklamy k vašim chtěným cílům. Jestliže tuto službu nevyužívate je ten pravý čas!

Uděláme diagnostiku vašeho stávajícího webu. Zjistíme chování uživatelů webu, počet návštěvníků, průměrný čas návštěvy a řadu dalších dat. Díky tomu se můžeme zaměřit na správnou funkčnost, popřípadě odstranit chyby na vašich webových stránkách.
Report PPC kampaní. Umíte ho číst?

Každý, komu spravuje PPC kampaně agentura nebo freelancer, dostává pravidelně (nebo na vyžádání) report výkonu účtu, který obsahuje spoustu odborných výrazů, případně zkratek. Definici konkrétního výrazu nebo zkratky není problém na internetu zjistit, ale co skutečně vyjadřují? Pojďme se podívat alespoň na některé.

Každý report zpravidla začíná vyhodnocením KPI (Key Performance Indicators). Jsou to klíčové ukazatele výkonnosti, které by měly být v rámci účtu splněny. Mají zásadní dopad na rozhodování managementu o pokračování či ukončení kampaní, zvyšování nebo snížení výdajů na reklamu. Zpravidla se jedná o hodnotu tržeb, PNO, CPA, konverzní poměr, CTR atd.

 

PNO (Podíl Nákladů k Obratu) vyjadřuje, jak již napovídá samotný název metriky, poměr nákladů k obratu. Vypočítá se pomocí vzorce:

PNO = [náklady/tržby] *100 [%]

Jednoznačně říci, jaká hodnota PNO je dobrá, a která je již příliš vysoká, je velice obtížné. Obecně platí: čím nižší PNO, tím vyšší ziskovost. Udržovat PNO na co nejnižší hodnotě nemusí být vždy úplně nejlepší strategie, protože v důsledku nízkých nákladů mohou kampaně přicházet o konverze, a tím i o možnost zvyšování hodnoty tržeb. Vyšší PNO je vhodné využít, například pro výprodejové akce, kdy cílem je zboží ležící na skladě vyprodat s přijatelným ziskem.

 

CPA (Cost Per Action, nebo také Cost per Acquisition)
V reportech se nejčastěji používá průměrná CPA, která vyjadřuje průměrné náklady na jednu konverzi. Vypočítá se podle vzorce:

CPA = celková cena konverzí / celkový počet konverzí

Pokud můžeme o PNO tvrdit, že příliš nízká hodnota nemusí být vždy výhodná, o CPA to platí dvojnásob. Zde je velice důležité přihlédnout k celkové hodnotě konverze. Nejlépe se to dá vysvětlit na příkladu.

Prodáváme produkt v hodnotě 1 000 Kč, CPA je 200 Kč. V tomto případě je hodnota CPA s přihlédnutím k celkové hodnotě konverze neuspokojivá.

V druhém případě prodáváme produkt v hodnotě 10 000 Kč, CPA je 200 Kč. V tomto případě je zřejmé, že dosažená CPA je lepší, protože přináší vyšší tržby.

 

Konverzní poměr vyjadřuje, kolik procent návštěvníků webu provedlo požadovanou akci-konverzi - nebo jinými slovy, jak efektivně se pracuje s návštěvností webu. Vypočítá se podle vzorce:

Konverzní poměr = [počet konverzí / webová návštěvnost] * 100

V internetovém marketingu je používáno několik typů konverzí. Nejčastěji se jedná o objednávku zboží, ale často je využívána i konverze odeslání formuláře (poptávkového, registrace do systému, odběr newsletteru…). Se zvyšující se efektivitou optimalizace kampaní roste i konverzní poměr.

 

CTR (Click-Through Rate) vyjadřuje míru prokliku. Vypočítá se podle vzorce:

CTR(%) = [počet prokliků / počet zobrazení ] * 100

Na hodnotu CTR má velký vliv atraktivita inzerátů jak v textovém formátu, tak u bannerů. Zde je na místě zmínit, že tzv. HTML5 bannery mají obecně vůči statickým bannerům vyšší CTR, především z důvodu jejich vyšší atraktivity.


Kontaktní formulář

Jméno a příjemní (povinné)
E-mail (povinné)
Váš text (povinné)
* Takto označené položky je nutné vyplnit.
Líbí se Vám naše práce? Kontaktujte nás